آخرین خبرها

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC)

برگزاری همایش عکاسی جنگ، برای صلح با حضور رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل و نماینده سفارت هلند

نخستین دوره از سلسه همایش‌های هنر برای صلح با موضوع «عکاسی جنگ، برای صلح» با حضور نماینده سازمان ملل متحد و مسوولان سفارت هلند برگزار ‌شد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

برگزاری کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد برای دانشجویان دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” برای دانشجویان کارشناسی ارشد روابط بین الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد برای حدود 15 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران برگزار کرد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

آشنایی با سازمان ملل متحد و منابع و اسناد آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان را برای حدود 25 نفر در ساختمان سازمان ملل متحد برگزار کرد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

میزگرد با موضوع اصلاحات در سازمان ملل متحد: نقطه نظرات ایران و آلمان

میزگرد بحث و تبادل نظر در باره اصلاحات سازمان ملل متحد به وسیله انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با حمایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »