آخرین خبرها

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی و مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در مقیاس منطقه ای حمایت می کند. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

دیدار نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد با مدیرکل اداره امور بین الملل قوه قضائیه

نماینده کشوری دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با آقای علی رضا ساعدی مدیرکل اداره امور بین الملل قوه قضائیه دیدار و رایزنی کرد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

دیدار و رایزنی نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پیرامون مشارکت و همکاری برای مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »

اعطای معرفی نامه نماینده جدید دفتر مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به دکتر ظریف

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای فدولوف، نماینده جدید دفتر مبارزه با جرائم  و مواد مخدر سازمان ملل متحد ( UNODC) در تهران با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »