آخرین خبرها

اتریش

سفیر اتریش در تهران: پروازهای وین به اصفهان و شیراز بدلیل اقتصادی تعلیق شد

سفیر اتریش در تهران، دلیل تعلیق پروازهای وین به اصفهان و شیراز را نداشتن صرفه اقتصادی اعلام کرد و گفت: پروازها از اتریش به تهران همچنان روزی دو بار درحال انجام است. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »