آخرین خبرها

جنوب اروپا

سفیر ایتالیا در ایران: حفظ محیط زیست خزر وظیفه ای جهانی است

سفیر ایتالیا در همایش بزرگداشت روز دریای خزر در بابلسر با بیان اینکه کنوانسیون حفظ دریای خزر نقطه عطفی در احیا و حیات این پهنه آبی دارد، اظهار داشت: اجرای کنوانسیون تهران امنیت منطقه را نیز به همراه خواهد داشت. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »