آخرین خبرها

بوسنی و هرزگوین

دیدار رایزن فرهنگی ایران در سارایوو با سفیر جدید بوسنی و هرزگوین در تهران

“امیر حاجیکا دوینچ” سفیر جدید بوسنی و هرزگوین در تهران در محل نمایندگی فرهنگی ایران در سارایوو با آقای حمیدرضا اطمینان، رایزن فرهنگی ایران دیدار نمود. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »