آخرین خبرها

ایرلند

ابراز امیدواری مقام ایرلندی درمورد بازگشایی سفارت ایرلند در تهران

وزیر مشاور در امور اشتغال و بنگاههای تجاری ایرلند گفت در آینده ای نزدیک در راس یک هیات اقتصادی و تجاری به ایران سفر خواهد کرد و امیدوار است بتواند در این سفر سفارت ایرلند در تهران را نیز بازگشایی کند. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »