آخرین خبرها

بولیوی

سفیر بولیوی: اشغال سفارت آمریکا به ما انرژی مبارزه داد

سفیر کشور بولیوی در ایران گفت: در سال ۱۹۷۹ همزمان با انقلاب اسلامی ایران در کشور بولیوی در خیابان های منتهی به ساختمان آن دولت شعار داده و انقلاب کردند و این اشتغال سفارت به ما انرژی داد که به ادامه مبارزه بپردازیم. Share this...FacebookLinkedinTwitteremail بیشتر بخوانید »