آخرین خبرها

بوسنی و هرزگوین

توسعه گردشگری نیازمند پروازهای مستقیم بین کشورهاست

رایزن فرهنگی و معاون سفیر بوسنی و هرزگوین در ایران با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی و لزوم تبادل گردشگر بین دو کشور، گفت: توسعه گردشگری نیازمند لغو صدور روادید و ایجاد پروازهای مستقیم بین کشورهاست. بیشتر بخوانید »