آخرین خبرها

غرب آسیا

بازدید سفیر ترکیه در ایران از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در دیدار با سفیر ترکیه در ایران گفت: کشور دوست و همسایه ترکیه می‌تواند از ظرفیت‌های کتابخانه مجلس استفاده کند، چراکه ایران و ترکیه از گذشته‌های دور، مناسبات فرهنگی بسیاری با یکدیگر داشته‌‌اند. بیشتر بخوانید »