آخرین خبرها

عراق

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر عراق: روابط ایران و عراق باید برای همه منطقه الگویی تاثیرگذار باشد

رئیس جمهور روابط ایران و عراق را نمونه و الگویی مثال زدنی در منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که این الگوی روابط، برای همه منطقه الگویی تاثیرگذار باشد. بیشتر بخوانید »