آخرین خبرها

برنامه توسعه عمران ملل متحد (UNDP)

بازدید نماینده مقیم برنامه عمرانی سازمان ملل متحد از پروژه های احیاء دریاچه ارومیه

با همکاری سازمان بین الملل و جمهوری اسلامی ایران طرح مشترک حفاظت از دریاچه ارومیه درحال برگزاری است، امسال درقالب این همکاری یک میلیون دلار برای اجرای طرح های احیاء دریاچه ارومیه اختصاص یافته است. بیشتر بخوانید »