آخرین خبرها

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR)

خدمات استان بوشهر به پناهندگان و مهاجران خارجی درخور تحسین است

سرپرست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران با بیان اینکه خدمات ارائه شده به پناهندگان در استان بوشهر نمونه است گفت: خدمات مسئولان استان بوشهر به پناهندگان و مهاجران خارجی درخور تحسین و قابل قدردانی است. بیشتر بخوانید »