آخرین خبرها

سازمان آموزشی، علمی ، فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

کارگاه آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری یونسکو و یونیسف برگزار شد

کارگاه آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل، با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران، دفتر نمایندگی یونیسف در ایران، دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در هتل پارسیان اوین برگزار شد. بیشتر بخوانید »