آخرین خبرها

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)

حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از ایران برای ارتقاء هر چه بیشتر درمان انسانی و مبتنی بر شواهد ناهنجاری های حاصل از مصرف مواد مخدر در مقیاس منطقه ای حمایت می کند. بیشتر بخوانید »

دیدار و رایزنی نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر

نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پیرامون مشارکت و همکاری برای مبارزه با مواد مخدر با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بیشتر بخوانید »