رئیس جدید دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و نماینده یونسکو در ایران و ترکمنستان با دکتر محمد جواد ظریف دیدار کرد.

به گزارش گروه آوا دیپلماتیک، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با استر کونیش لاروش، ضمن اشاره به فعالیت‌های یونسکو در حوزه‌های آموزشی، علمی و فرهنگی، بر اراده ایران در گسترش همکاری‌های متقابل در حوزه های تخصصی یونسکو در ابعاد دوجانبه، منطقه‌یی و بین‌المللی تاکید کرد.

محمدجواد ظریف افراط گرایی و خشونت را از چالش‌های بزرگ جهانی برشمرد و خواستار توجه سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه یونسکو در حفظ و صیانت از حریم انسان‌ها، اعتقادات مذهبی آنان و ابنیه تاریخی و مذهبی به‌عنوان میراث مشترک بشری در مناطق جنگ‌زده، بحران‌خیز و تحت سیطره تروریست‌ها شد.

خانم استر کونیش لاروش، رییس جدید دفتر منطقه‌یی یونسکو در تهران و نماینده یونسکو نزد ایران و ترکمنستان نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های خوب ایران و یونسکو اظهار امیدواری کرد این همکاری‌ها تقویت و استمرار یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin