“سریو استاوا” سفیر هندوستان در ایران‌ از ظرفیت های سرمایه گذاری چابهار بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، “سریو استاوا” سفیر هندوستان در ایران‌ طی بازدید از منطقه آزاد چابهار در دیدار با “حامد علی مبارکی” مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: دولت ایران به منظور دسترسی کشورهای حاشیه اقیانوس به کشورهای افغانستان و آسیای میانه و نیز دسترسی کشورهای حاشیه اقیانوس به افغانستان و آسیای میانه، توسعه بندر و منطقه آزاد چابهار را در راستای فعال کردن کریدور شرق کشور در دستور کار خود قرار داده است.

وی ‌در خصوص هدف از بازدید مجدد خود و گروه همراهش اظهار داشت: در بررسی‌های اولیه سرمایه‌گذاران هندی تمایل دارند در سه فاز سرمایه‌گذاری کنند و سپس دو درصد از سود حاصله را هر سال در فعالیت‌های اجتماعی، آموزش به جوانان برای آمادگی مشاغل در پروژه‌های مرتبط و همچنین آموزش به کشاورزان خصوصا در روستاها هزینه کنند.

سفیر کشور هندوستان در ایران در خاتمه تاکید کرد: اهداف ما از سرمایه‌گذاری در چابهار به هیچ وجه یک طرفه نیست و ما می‌خواهیم این سودآوری دوطرفه بوده و حاصل آن تعادل اقتصادی برای طرفین باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin