سفیر برزیل در تهران در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو برای گسترش همکاری‌های حوزه حمل و نقل خودرویی بین کشورش و ایران اعلام آمادگی کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، رودریگو دی آزردو سانتوس در دیدار با منصور معظمی رییس هیأت عامل ایدور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به قابلیت ھای بالای کشورش در حوزه تخصصی ناوگان حمل و نقل شھری و بین شھری مسافری و تجاری اشاره کرد و حضور نمایندگان کنسرسیوم شرکت ھای معتبر سازنده ناوگان در ایران را نشانه ای از جدیت برزیل برای ھمکاری با ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست.

در این دیدار معظمی نیز با توجه به مسئولیت ملی ایدرو در حوزه نوسازی ناوگان تجاری از جمله ناوگان مسافری کشور، رسیدن به مدل ھمکاری تعریف شده بین دو کشور از طریق ھمکاری کنسرسیوم برزیلی و شرکت‌ھای تولیدکننده داخلی را مورد حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست.

در این دیدار که نمایندگانی از کنسرسیوم شرکت ھای فعال حوزه حمل و نقل برزیلی و مدیر امور بین الملی و مدیر ارتباطات ایدرو نیز حضور داشتند، مقرر شد نشست ھای کارشناسی و تخصصی تا حصول نتیجه کلان و استخراج مدل ھای مطلوب ھمکاری بین نمایندگان دو طرف ادامه یابد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin