دولت ژاپن با حمایت ۶ میلیون دلاری اخیر خود برای پناهندگان افغان در ایران، به بازگشت داوطلبانه و ایمن آنها کمک خواهد کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این حمایت مالی دولت ژاپن برای پناهندگانی که فعلا در ایران حضور دارند کمک خواهد کرد تا آنها امکانات آموزشی، بهداشتی و توانبخشی مبتنی بر جامعه و نیز امکانات معیشتی دسترسی بهتری داشته باشند.

 برای آموزش که نقش مهمی در آینده جوانان پناهنده ایفا می کند، ساخت مدارس در مناطق با جمعیت پناهنده بالا و همچنین ارائه کلاس های سوادآموزی امکان دسترسی به آموزش را هم برای پناهندگان در سن تحصیل و هم سایر پناهندگانی که امکان تحصیل در سن مناسب را نداشتند، فراهم می سازد.

به طور حتم خدمات بهداشتی برای هر انسانی، به ویژه قشر محروم جامعه از جمله پناهندگان، حیاتی می باشد. با وجود اینکه دولت ایران خدمات بهداشتی اولیه را برای پناهندگان فراهم می کند، بواسطه این اهدائی سخاوتمندانه، کمیساریا با تهیه تجهیزات پزشکی و دارو، اقدام به پشتیبانی از مراکز بهداشتی موجود در مناطق با جمعیت پناهنده بالا می کند. همچنین کمیساریا از طرح بیمه درمانی که به ارائه خدمات بهداشتی ثانویه و ثالثیه برای بیش از ۲۲۰،۰۰۰ پناهنده آسیب پذیر افغان می پردازد، پشتیبانی می کند تا پناهندگان بتوانند دسترسی به موقع و مناسب به درمان داشته باشند. این اهدائی همچنین کمک حائز اهمیتی به پروژه توانبخشی مبتنی بر جامعه – برای کودکان و بزرگسالان پناهنده معلول – خواهد کرد.

 دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب باعث تشخیص و درمان به موقع بیماری شده که نتیجتاً مانع از هزینه های مضاعف و غیر لازم خواهد شد.

 برای خانواده های افغان داشتن کار و کسب درآمد جهت تامین هزینه های خانواده حتی اهمیت بیشتری دارد. کمک دولت ژاپن همچنین سهمی بسزا در ارائه امکانات مهارت آموزی برای پناهندگان فراهم می کند. بمنظور بهبود شرایط رو به زوال درآمد پناهندگان، افزایش کلاسهای آموزش های فنی و حرفه ای خاص برای پناهندگان که نتیجتا باعث خود اکتفائی آنان و بهبود وضع معیشتی آنان خواهد شد.

 بدین شکل این اهدائی به دست یافتن به راه حل های پایدار مختلف کمک می کند تا فضای مناسب هم در کشور میزبان و هم در کشور مبدا، صورت گیرد و امکان بازگشت دوطلبانه پایدار برای پناهندگانی که این مسیر را انتخاب می کنند فراهم گردد.

 میزبانی نمونه ایران شامل بیش از ۸۴۰،۰۰۰ پناهنده افغان و ۴۰،۰۰۰ پناهده عراقی می باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin