صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، از کمک سخاوتمندانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری دولت ژاپن در پروژه «بهبود سلامت مادر برای زنان پناهنده افغان و جامعه میزبان در جمهوری اسلامی ایران» استقبال کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این طرح شامل دسترسی پیشرفته به خدمات بهداشت باروری با کیفیت و مقرون به صرفه در تمام سطوح نظام سلامت برای زنان باردار پناهندگان افغان و جامعه میزبان؛ و افزایش تقاضا و تغییر مثبت رفتاری در میان پناهندگان افغان، به ویژه زنان باردار و زوج های تازه متاهل است.

دکتر ساتیا دورایس وامی، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران گفت: «ژاپن با حمایت از این طرح از طریق صندوق جمعیت، بار دیگر تعهد جهانی خود را در حمایت از سلامت زنان و حقوق آنان نشان داده است. صندوق جمعیت ملل متحد در ایران مفتخر است در اجرای این طرح تأثیرگذار با ژاپن و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شریک باشد.»

جناب آیکاوا کازوتوشی، سفیر ژاپن در ایران گفت:«ژاپن به شدت به بهبود معیشت زنان و کودکان در سطح جهان متعهد است. به‌ویژه، تسهیل دسترسی مادر باردار به مراقبت های بهداشتی و خدمات مادر بسیار مهم است. در همین راستا، دولت ژاپن با هدف بهبود دسترسی و ارجاع زنان پناهنده و جامعه میزبان به خدمات سلامت و جامعه محور، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار به طرح صندوق جمعیت ملل متحد اختصاص داده است. امیدواریم که این نوع حمایت ها منجر به ایجاد شرایط بهتر برای پناهندگان افغان و زنان جامعه میزبان در جمهوری اسلامی ایران شود.»

طی سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان در جهان بوده است.

صندوق جمعیت، کارگزاری اصلی سازمان ملل متحد برای ارائه جهانی است که در آن هر بارداری خواسته و هر زایمانی ایمن است، و توانایی های هر جوانی محقق می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin