دولت جمهوری کره، کمک مالی داوطلبانه ای را به مبلغ 6 میلیون دلار به پروژه “حمایت و کمک های بشر دوستانه به پناهندگان افغانستانی در ایران” اعطا نموده است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این پروژه در راستای برنامه چهار جانبه منطقه ای چند ساله، به نام راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی می باشد که حاصل فرایند منحصربه فردیست از مشاوره ای چهارجانبه بین دولت های افغانستان، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان.

راه حل های راهبردی در سال 2012، با هدف تسهیل بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد پایدار در داخل افغانستان و همچنین جهت حمایت از پناهندگان و جوامع میزبان و کشورهایی مانند ایران مصوب گردید.

با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران، کمک مالی دولت جمهوری کره از فعالیت های بشر دوستانه کمیساریا در ایران، برای پناهندگان، در زمینه ارتقا سطح سلامت و اتکا به نفس حمایت خواهد نمود.

اهداف این پروژه از طریق فعالیت های متعدد پناهنده محور از جمله موارد زیر محقق خواهند شد:

  • حمایت از طرح بیمه سلامت پناهندگان
  • مساعدت در حفاظت و ایجاد دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی
  • ارائه آموزش هایی در خصوص کسب و کار جهت راه اندازی کار در منزل
  • ارائه آموزش های فنی و حرفه ای از طریق شرکای اجرایی کمیساریا

​این کمک سخاوتمندانه، جهت تأمین هزینه های پروژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اول ژانویه 2018 تا 31 دسامبر 2020 با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صرف خواهد شد.

در همین راستا سفیر جمهوری کره در ایران، آقای یو جانگ هیان، و جانشین نماینده کمیساریا، خانم ایرینا کرنیاک، توافقنامه مذکور را در دفتر کمیساریا امضا نمودند.

با اشاره و تاکید بر اهمیت حمایت از جمعیت بزرگ پناهندگان در ایران، آقای یو جانگ هیان اظهار داشت: به نمایندگی از دولت کره، باعث افتخار من است که بتوانم این مبلغ را به پروژه پربار “حمایت و کمک های بشر دوستانه به پناهندگان افغانستانی در ایران” اهدا کنم که این در راستای همکاری مداوم ما با کمیساریا در پنج سال گذشته و تاکید ویژه بر تعهد دولت کره برای کمک های بشردوستانه آتی است.”

در ادامه مراسم امضا توافقنامه، خانم کرنیاک از حمایتهای مداوم دولت کره از پناهندگان افغانستانی در ایران تقدیر و تشکر نمودند و اظهار داشت: به عنوان یکی از حامیان همیشگی کمیساریا، جمهوری کره به حمایت از پناهندگان افغانستانی در ایران ادامه می دهد تا از دسترسی آنان به امکانات سلامت و درمان و موقعیت های معیشتی اطمینان حاصل کند، که این امر نقش مهمی در توانمند سازی و اتکا به نفس پناهندگان خواهد داشت و مسببی برای مشارکت آنها در جامعه خواهد شد تا زمانی که شرایط در کشورشان یاری کند تا با عزت نفس به صورت داوطلبانه به میهن خویش بازگردند.

جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حدود یک میلیون پناهنده افغانستانی ثبت شده، پنجمین کشور دنیاست که میزبان بزرگترین جمعیت پناهنده می باشد.

97% پناهندگان در ایران در مناطق شهری در کشور زندگی می کنند. 3% مابقی در 20 مهمانشهری که تحت نظر دولت مدیریت می شوند، زندگی می کنند. علاوه بر پناهندگان افغانستانی ثبت شده، دولت برآورد می کند بین 1.5 تا 2 میلیون افغانستانی فاقد مدرک در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند.

در سال 96 دولت ایران طرحی در سراسر کشور جهت شناسایی جمعیت افغانستانی فاقد مدرک در راستای قانونی شدن اقامت این گروه در ایران را پیاده سازی نمود.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 34 سال است که به طور مداوم در این کشور حضور دارد و با همکاری نزدیک با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی ایران، از پناهندگان افغانستانی و عراقی حمایت می کند و از طریق جمهوری اسلامی ایران به آنان یاری می رساند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin