مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد را برای 16 نفر از دانشجوبان رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، برگزاری کارگاه آمورشی به عهده خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بود که در ابتدا به ایراد توضیحاتی درمورد برخی نکات اساسی درباره ملل متحد و چگونگی بازیابی و جستجوی اطلاعات از وب سایت‌های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، همچنین کتابخانه دگ همرشولد پرداخت.

وب سایت های ارکان اصلی مانند مجمع عمومی و شورای امنیت مرور شد و دیوان بین‌المللی دادگستری بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. بخش اخبار از روی وب سایت سازمان ملل متحد با توجه به موضوعاتی مانند سوریه، یمن، مهاجرت و پناهندگی نیز مورد توجه واقع شد و شرکت کنندگان بازیابی اطلاعیه های مطبوعاتی را آموختند. موضوع انتخاب دبیرکل جدید و چالش های مرتبط با آن نیز مرور شد.

سرکار خانم دکتر زهرا امینی، استاد گروه دانشجویی که مبتکر و هماهنگ کننده برگزاری کارگاه بودند از جلسه اظهار رضایت کرده و تداوم همکاری بین دانشگاه مشهد و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد را خواستار شدند. نسخه هایی از منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر نمودار نظام ملل متحد بین شرکت کنندگان توزیع و فیلمی درباره دیوان بین المللی دادگستری به نمایش گذاشته شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin