مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد را برگزار کرد.

این کارگاه به مناسبت روز حقوق بشر برای 22 نفر از دانشجویان کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بشر در تاریخ 26 آذر 1394 در کتابخانه مرکز برگزار شد.

دانشجویان پس از آشنایی با وب سایت دو زبانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به ویژه بخش حقوق بشر آن اطلاعات بیشتری درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاریخچه آن، کمیته ای که پیش نویس را تهیه کرد و چالش های پیش روی تهیه کنندگان پیش نویس دریافت کردند. آنان همچنین با وب سایت جهانی ملل متحد و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد آشنا شدند.

هنگام جستار در اقدامات سازمان ملل متحد در وب سایت این سازمان جهانی، با اشاره به حقوق بشر به عنوان یکی از سه ستون اصلی فعالیت ملل متحد، به شورای حقوق بشر و بررسی ادواری جهانی و بازیابی اطلاعات مربوطه اشاره شد. در عین حال شرکت کنندگان با نشانه اسناد و پایگاه اطلاعاتی کتابخانه دیداری-شنیداری حقوق بین الملل آشنا شدند. راهنمای پژوهش کتابخانه دگ همرشولد در زمینه حقوق بشر و نهادهای مبتنی بر منشور و مبتنی بر معاهدات به شرکت کنندگان معرفی شد. خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به عنوان برگزار کننده کارگاه آموزشی این نکته را یادآور شدکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای در 1950 روز 10 دسامبر را به عنوان روز حقوق بشر نامید تا از این طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشترک دستاورد مردمان تمامی کشورها به نظر همگان برساند.

کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد” به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin