مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری پلیس بین الملل ناجا، کارگاه اموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد را برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این کارگاه آموزشی با استفاده از وب سایت این سازمان جهانی با شرکت 40 نفر از پرسنل پلیس های تخصصی ناجا در محل سالن تشریفات پلیس بین الملل ناجا در تاریخ برگزار شد.

در ابتدای جلسه جناب سرهنگ مختاری، جانشین محترم پلیس بین الملل ناجا پس از خوش آمد گویی به تشریح ماموریت های این پلیس پرداخته و به این موضوع اشاره کرد که امروزه اثرات جرم در یک سرزمین باقی نمی ماند و بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد.

 ایشان همچنین به نکاتی درباره نقش پلیس بین الملل در زمینه انعقاد تفاهم نامه ها، معاهدات و موافقت نامه های گوناگون چون استرداد مجرمین اشاره کرد.

 سپس آقای محمد رجایی مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مطالبی درباره فعالیت های مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و کارگزاری های چند گانه ملل متحد در ایران بیان داشته و به سوالات حاضران پاسخ داد.

در ادامه خانم نازنین قائم مقامی فراهانی که برگزاری کارگاه آموزشی را به عهده داشت به چگونگی بازیابی برخی نکات اساسی درباره ملل متحد و تاریخچه این سازمان جهانی و دستاوردهای 70 ساله آن از روی وب سایت اشاره کرد.

در طی جلسه شرکت کنندگان با بازیابی اطلاعاتی در مورد صلح و امنیت بین المللی، نیروهای حفظ صلح، پلیس ملل متحد، تروریسم، اسلحه کوچک، موضوعات در ارتباط با جرایم مانند جرم فراملی سازمان یافته، جرایم سایبری و پول شویی آشنا شدند و وب سایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به آنان معرفی شد.

همچنین با بازیابی معاهده تجارت اسلحه چگونگی کار با مجموعه معاهدات را آموختند.

در مورد سیزدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که در ماه آوریل 2015 در دوحه قطر برگزار خواهد شد نیز با معرفی وب سایت مربوطه اطلاعاتی ارائه گردید.

در پایان جلسه یکی از فرماندهان به مفید یودن کارگاه آموزشی اشاره داشت و پیشنهاد کرد چنین جلسه ای برای دانشجویان دانشگاه پلیس نیز برگزار شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin