انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری برنامه توسعه ملل متحد و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران کارگاه آموزشی یک روزه ای برگزار کرد.

 به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه آموزشی اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با چهارچوب اهداف جدید توسعه پایدار برای 2015 تا 2030 و  همچنین برنامه ریزی جهانی در هفتادمین اجلاس مجمع عمومی در سپتامبر سال جاری به تصویب خواهد رسید آشنا شدند.

برگزاری کارگاه به عهده آقای دکتر علی فرزین، مدیر گروه رشد و توسعه فراگیر برنامه توسعه ملل متحد بود که به معرفی چهارچوب اهداف توسعه پایدار و شاخص های آن پرداخت.

در ادامه جلسه شرکت کنندگان که 21 نفر حقوقدان و دانشجویان رشته حقوق بودند، گروه های کاری سه گانه ای را تشکیل دادند.

در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد ضمن ایراد سخنان افتتاحیه به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و به همکاری مستمر مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با انجمن ایرانی سازمان ملل متحد طی 15 سال گذشته اشاره کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin