در پی ربوده شدن وابسته اداری سفارت ایران در صنعا توسط افراد ناشناس، کاردار سفارت یمن در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد.“نوراحمد نیکبخت”، کارمند ایرانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا ساعت 10 صبح امروز در مسیر منزل به محل سفارت، توسط گروهی ناشناس ربوده شد.
در همین حال کاردار سفارت یمن در تهران به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد.
خبرگزاری رسمی یمن نیز از ربوده شدن این فرد از سوی افراد مسلح ناشناس در خیابان «صفر» در صنعا پایتخت یمن خبر داده بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin