چهارمین جلسه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل به همت فصلنامه مطالعات بین الملل و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در موزه صلح تهران برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه می گوید یکی از مشکلات جدی ما در سیاست خارجی عدم فهم درست بسیاری از پدیده های روابط بین الملل به ویژه در مورد مسائل سازمان ملل متحد بخصوص شورای امنیت است.

وی خطاب به 53 نفر از شرکت کنندگان در چهارمین جلسه شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل که به همت فصلنامه مطالعات بین الملل و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در موزه صلح تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد که برگزاری شبیه سازی می تواند درک بهتری از سازمان ملل متحد و شورای امنیت ترویج نماید.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه در ادامه یادآور شد: دیدگاه های مختلف و متضادی نسبت به شورای امنیت در کشور وجود دارد که بعضاً باعث می شود سیاست های ما سیاست های درستی نسبت به عملکرد شورای امنیت نباشد.

دکتر عراقچی افزود: تصور گروه زیادی از شورای امنیت این است که این شورا محکمه عدل است لذا انتظار دارند تصمیمات عادلانه بگیرد. این خطای بسیار بزرگی است زیرا شورای امنیت دقیقا یک نهاد سیاسی است و با توجه به منافع کشورهای عضو دائم تصمیمات سیاسی می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دیدگاه دیگری وجود دارد که سوء تفاهم بزرگی است. برخی شورای امنیت را ابزاری مطلق در دست آمریکا و غربی ها می بینند. بعضی ها از طرف دیگر فکر می کنند وجود روسیه و چین می تواند خیال ما را راحت کند که هیچ چیز بدون نظر آن ها تصویب نمی شود. افردی دیگر سابقه کار، قواعد و مقررات کار شورای امنیت را نادیده می گیرند وفکرمی کنند هر کاری شدنی است.

عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای ایران اظهار داشت: در جریان مذاکرات اخیر هسته ای ما واقعاً با عملکرد کاملاً متفاوتی از شورای امنیت روبرو بودیم. ما کشوری هستیم که 6 قطعنامه فصل هفتی شورای امنیت را اجرا نکردیم و نهایتاً با شورای امنیت مذاکره کردیم و به قطعنامه جدیدی رسیدیم که بسیاری از خواسته های ما درآن رعایت شد.

 وی افزود: بنابراین فکر می کنم همه ما احتیاج به یک برداشت جدید از شورای امنیت داریم به خصوص در پرتو تحولاتی که بعد از قطعنامه 2231 شورای امنیت رخ داد. این باعث می شود ما انتظارات خود را در سایر مسائل از شورای امنیت بتوانیم تنظیم کنیم.

آقای عراقچی تاکید کرد: اهمیت شورای امنیت را نباید دست کم گرفت. ورود شورای امنیت به مسائل ریز از ویروس ابولا گرفته تا مسائل بسیار عمده بین المللی یک واقعیت است. ناتوانی شورای امنیت در حل و فصل مسائل مهم هم یک واقعیت دیگر است. این ها همه باید در جایگاه خود شناخته و بعد بتوانیم انتظار خود را تنظیم و با شورای امنیت در جایی که می شود کار کنیم.

در این جلسه آقای گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم ملل متحد و رئیس موقت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران نیز خطاب به حاضران گفت: بسیاری از رهبران حقوقی، دولتی، تجاری و هنری حال حاضر جهان در گذشته دانشجویان شرکت کننده در شبیه سازی سازمان ملل بوده اند که بان کی مون دبیرکل فعلی سازمان ملل متحد یکی از آنان است.

شایان ذکر است ریاست دوره ای جلسه شورای امنیت در این شبیه سازی به عهده نیجریه بود که آقای باقر اسدی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و یکی از افراد برجسته منتخب دبیرکل سابق این سازمان در زمینه ملل متحد و جامعه مدنی عهده دار این وظیفه بودند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin