نماینده فائو در ایران از کشورهای عضو کمیسیون منطقه ای سواک (SWAC) خواست تا حق عضویت های خود را پرداخت کنند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سرج ناکوزی نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) در ایران طی نشست کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا که در محل این سازمان برگزار شد، گفت: در حالیکه مشکلات و موانع مالی پیش روی کشورهای عضو عملا پذیرفته شده است، اوایل سال جاری میلادی تمامی فعالیت های سواک (SWAC) به دلیل عدم پرداخت حق عضویت اعضاء متوقف شده است.

ناکوزی، حق عضویت سالانه اعضای این کمیسیون منطقه ای را در طول پنجاه سال گذشته ثابت عنوان کرد و افزود: علیرغم افزایش 15 برابری هزینه ها، از سال 1964 تاکنون حق عضویت اعضا افزایش نیافته است.

وی گفت: کمیسیون منطقه ای مبارزه با ملخ صحرایی فائو در منطقه جنوب غرب آسیا سواک (SWAC) که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد در میان سه کمیسیون منطقه ای با سابقه ترین در سیستم پیش آگاهی و پیشگیری ملخ صحرایی در سطح بین المللی به شمار می آید.

وی اظهار داشت:در اکتبر 1962 در جلسه ویژه فائو در تهران کشورهای عضوی که به طور مستقیم از پدیده ملخ صحرایی در مناطق شرق جنوب غرب آسیا متاثر بوده اند، تاسیس این کمیسیون را توصیه کرده اند.

نماینده فائو در ایران گفت: توافقنامه این نشست در تاریخ 2 اوریل 1965 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید و سواک (SWAC) از زمان تشکیل در سال 1964 کمک های با ارزشی به کشورهای منطقه داشته و از طغیان های ملخ صحرایی به شیوه کنترل شده، جلوگیری به عمل آورده است.

وی تصریح کرد: همانطور که می دانید هزینه های جبرانی و درمان به مراتب از هزینه های پیشگیری بیشتر است به طور نمونه هزینه کنترل ملخ صحرایی در فاصله سالهای 2003 تا 2005 در غرب و شمال آفریقا برابر با هزینه های کنترل و پیشگیری در منطقه برای 170 سال بوده است.

وی افزود: کمیسیون های منطقه ای صحرایی می توانند نقش کلیدی را در پیشگیری ایفا کنند به همین سبب نیز اولین کمیسیون ملخ صحرایی در منطقه جنوب غرب آسیا تشکیل شده است، با این حال توان این کمیسیون ها بستگی تمام به پرداخت حق عضویت های کشورهای عضو دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin