سفیر ارمنستان با تبریک 17 مرداد روز خبرنگار تاکید کرد: خبرنگاران رسالت خاصی در حمایت از شکل گیری فضای گذشت و گفتگو به عهده دارند

به گزارش آوا دیپلماتیک، آرتاشس تومانیان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت: امروز فرصت خوبی است که به فعالیت مهم خبرنگاران و رسالت پر مسئولیتی که آنان در قبال جامعه دارند، بپردازیم؛ در شرایط توسعه سریع فناوری اطلاعات در قرن بیست و یکم، وسایل و تجهیزات خبررسانی نیز توسعه یافته اند و نقش خبررسانی در دنیای حاضر به درجه بی سابقه ای رسیده است؛ در چنین شرایطی پوشش خبری جامع و عینی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در این پیام تصریح کرد:با توجه به این نکته که تاثیر رسانه های خبری عامل مهمی در شکل گیری نقطه نظرهای عمومی در زندگی سیاسی و اجتماعی تمامی کشورها است، در شرایط توسعه تروریسم و بیگانه ستیزی، خبرنگاران رسالت خاصی در حمایت از شکل گیری فضای گذشت و گفت و گو به عهده دارند.

سفیر ارمنستان در تهران با بیان این که همکاری با جامعه خبرنگاران ایرانی جایگاه ویژه ای در فعالیت های سفارت جمهوری ارمنستان در تهران به خود اختصاص داده است، افزود: ما امروز می توانیم با رضایت کامل اعلام کنیم که روابط صمیمانه همکاری با رسانه های ایرانی شکل گرفته است و سفارت در جهت ارتقاء سطح همکاری کنونی با خبرنگاران ارمنی و فارسی زبان گام های عملی برمی دارد.

تومانیان در این پیام بر نقش موثر خبرنگاران در تحکیم روابط دو ملت تاکید و خاطرنشان کرد: ما این ایده که باید ارمنستان را بیش از این به مردم ایران و متقابلا ایران را به مردم ارمنستان بشناسانیم، با همکاران ایرانی خود قسمت می کنیم که در این رابطه نیز فعالیت هائی صورت می پذیرد.

وی در این پیام همچنین تصریح کرد: در اینجا و در راه ارائه ارمنستان امروز، تاریخ، فرهنگ غنی و کهن و آداب و رسوم این کشور، خبرنگاران می توانند عامل موثری باشند، امری که به تحکیم روابط دو ملت دوست کمک بیشتری می کند.

سفیر ارمنستان در تهران در این پیام یادآور شد: در روابط میان دو ملت، جامعه ارامنه ایران جایگاه مهمی دارد؛ فرزندان ارامنه نقش بسزائی در توسعه علوم، فرهنگ، اقتصاد و دیگر زمینه های ایران داشته اند.

تومانیان با بیان این که ما برخورد دلسوزانه مسوولان حکومت ایران نسبت به میراث تاریخی و فرهنگی ارامنه را ارج می نهیم، اظهار کرد: این امر بیانگر آن است که ایران کشوری از اعماق قرون و با ارزش های تمدنی غنی و فاخر است؛ روابط حسن همجواری ارمنستان و ایران می تواند نمونه ای از این باشد که چگونه دو ملت با دین و فرهنگ متفاوت می توانند دارای چنین روابط صمیمانه باشند.

وی با تاکید بر این که برخورد دلسوزانه مسوولان ایران نسبت به میراث تاریخی و فرهنگی ارامنه را ارج می نهیم برای خبرنگاران، فعالیت پرثمر تخصصی در راستای منافع و دوستی میان دو کشور آرزو کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin