سفیر جمهوری تونس در جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوار نامه خود را تقدیم ظریف کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، “سمیر المنصر” سفیر جمهوری تونس در جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۹ و در آغاز ماموریت خود در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و رونوشت استوار نامه خود را تقدیم کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin