• صفحه خانگی
  • >
  • یادداشت
  • >
  • وزیر امور خارجه تاجیکستان: وحدت ملی – زمینه ساز رشد دیپلماسی و روابط خارجی

یادداشت وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین اصل اف به مناسبت بیستمین سالگرد وحدت ملی در این کشور

بعد از استقرار صلح در کشور همکاری ها و روابط سودمند جمهوری تاجیکستان با کشورهای دیگر رو به بهبودی آورده، برای رشد بخشهای گوناگون جامعه سرمایه وارد شد و سطح زندگی مردم روز به روز بهتر گردید.

در عرصه بین المللی، یافتن جایگاه استوار تاجیکستان، به دست آوردن آبرو و اعتبار و ارتقای منتظم جایگاه و شاٌن کشور نیز روند ادامه داری است که اساساً بعد از برقراری صلح و ثبات آغاز یافت.

اگرچه بوجود آوردن وحدت در کشور یک امر داخلی است، ولی کارهای بزرگی که از طرف پیشوای ملت تا رسیدن به صلح و بعد از آن انجام شده اند، یعنی متحد کردن ملت، جلوگیری از خونریزی، حل و فصل نزاع از راه گفتگو (برخلاف اکثر مناطق دیگر که جانب قوی تر به گفتگو راضی نمی شود و جنگ سالها ادامه می یابد)

شریک کردن همه مردم در روندهای سیاسی کشور و تصمیم گیری های مهم، از جمله مخالفان تا دیروز مسلح و در حال جنگ، واگذاری سهم معین در حکومت به مخالفان بخاطر جلب اعتماد همه اقشار جامعه و آرام کردن وضعیت، تلاشهای شخصی و کاملاً صادقانه در راه صلح و حتی به خطر انداختن جان خود در این راه، آباد ساختن خرابی های جنگ در یک مدت کوتاه و کاهش سطح فقر، از یک کشور جنگ زده به امن ترین و با ثبات ترین کشور منطقه تبدیل کردن تاجیکستان و چندین اقدام دیگر، که نه تنها باعث رشد تاجیکستان بلکه عامل مهم حفظ ثبات در منطقه گردیدند، سبب شدند تا امامعلی رحمان به عنوان پیشوای نواندیش شناخته شود. پیشوایی که توانست در عمل به آرزوهای بشری (درمثال یک کشور) جامه عمل پوشاند.

طبیعی است که چنین فضایی و چنین به رسمیت شناختن پیشوای ما باعث ارتقای تصویر سیاسی کشور گردیده، زمینه مساعدی برای رشد دیپلماسی و پیشبرد روابط بین المللی فراهم آورد.

علاوه بر این در سطح بین المللی همان کشوری می تواند ایفای نقش نماید که در سیاست داخلی موفق و از ثبات کامل، وحدت و یکپارچگی برخوردار باشد.

این است که با امضای توافقنامه صلح و پیاده سازی تدریجی مفاد آن روابط خارجی تاجیکستان بیشتر گسترش یافته، اعتبار و نفوذ کشور در عرصه بین المللی پیوسته افزایش می یابد. زمینه های قراردادی و حقوقی مناسبتها با کشورهای گوناگون دنیا، سازمانهای مختلف بین المللی تحکیم یافته، در مورد راه اندازی و توسعه بیش از پیش همکاریهای سودمند قدمهای استوار برداشته می شود.

جمهوری تاجیکستان با گذشتن از مرحله اول پس از استقلال که دوران به اعتدال در آوردن وضعیت و تحکیم پایه های دولتداری بود، درهای خود را به روی همه کشورهای جهان گشود و با اعلام ” سیاست درهای باز” روابط بین المللی را برای معرفی تاجیکستان در جهان و جلب سرمایه خارجی برای بازسازی کشور آغاز نمود، که این سیاست امروز هم با موفقیت ادامه دارد.

امروزه ما ثمره چنین روابط چندین جانبه را در بخشهای مختلف می بینیم. زیرا این سیاست باعث شد تا کشور ما نه تنها مقام و نفوذ خود را در عرصه بین المللی قوی تر سازد، بلکه با یافتن روش خاص دیپلماسی خود در حل مسائل منطقه ای و جهانی بطور فعال شرکت نماید. تاجیکستان در عرصه تلاشهای موثر و پیشنهاد و مطرح کردن مسائل منطقی و به هنگام رئیس جمهور کشور در عرصه بین المللی یک کشور فعال و مبتکر شناخته شده است.

کشور ما همکاری متقابلاً سودمند را با سازمانهای اقتصادی و نهادهای مالی بین المللی، مانند سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، سازمان همکاری اقتصادی و رشد (OECD)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، صندوق بین المللی ارز، بانک جهانی، بانک اروپایی تجدید و توسعه، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه اوراسیا و بانک تازه تاسیس آسیایی سرمایه گذاری زیرساختی راه اندازی کرده است.

تاجیکستان در 57 سازمان منطقه ای و بین المللی عضویت داشته، با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش ایفا می نماید.

کشور ما همچنین در تهادهای سازمان ملل متحد، مانند کمیسیون مواد مخدر برای سالهای 2014- 2017 و کمیسیون مقام زن برای سالهای 2014 – 2018 عضویت داشته، فعالیت بسزایی دارد.

سال 2016 جمهوری تاجیکستان به عضویت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انتخاب گردید. این یک دستاورد دیگر بین المللی و نشان آبرو و اعتبار کشور ماست. جمهوری تاجیکستان در بیش از 350 سند بین المللی همانند کنوانسیونها، نقشه ها و اعلامیه های بین المللی پیوسته، تعهدات خود را در مورد رسیدن به اهداف جهانی، از قبیل رشد اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی، حفظ محیط زیست و امثال آن اجرا می نماید.

بنیانگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان مبتکر سه طرح بزرگی است که در سطح جهانی عملی شده اند:

“سال بین المللی آب پاک، 2003″، “سال بین المللی همکاری در بخش آب، 2013” و “دهه بین المللی  آب برای حیات 2005-2015”.

پیشنهاد دیگر رئیس جمهور کشور ما در خصوص اعلام دهه بین المللی “آب برای توسعه پایدار، 2018-2028” نیز با قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد قبول گردیده، از سال آینده اجرا می شود.

در حال حاضر تاجیکستان در عرصه بین المللی به عنوان کشوری صلح دوست و انسان پرور، پیرو ارزشهای دموکراتیک، طرفدار همگرایی و همکاریهای چند جانبه شناخته شده است.

از جانب دیگر، سرور دولت در دایره مناسبات بین المللی منافع دولتی و ملی تاجیکستان را در درجه اول سیاست خارجی کشور گذاشته، از طریق رعایت توازن در رابط با کشورهای مختلف دنیا توانست استقلال واقعی جمهوری را تامین نماید.

تاجیکستان منبعد نیز جهت تنظیم اوضاع نزاع برانگیز ابتکارات صلح خواهانه ای نشان داده، در حل و فصل مسالمت آمیزآنها شرکت خواهد کرد. همزمان، ما بعنوان کشور دارای سیاست ” درهای باز”، با تمام کشورهای دنیا مناسبات دوستی و همکاریهای بیغرض و متقابلاً سودمند را گسترش خواهیم داد.

باید گفت، امامعلی رحمان در طول سالهای رهبری خود خدمات بزرگی برای بقای دولت و کشور و رشد و ترقی مملکت انجام داده است، که بی گمان یکی از نمایان ترین خدماتش پیشگیری از جنگ، برقراری صلح و ثبات و اتحاد ملت بود.

مردم قدرشناس و آگاه ما زحمات و تلاشهای سرور خود را قدردانی نموده، همیشه از او پشتیبانی می کنند. در پایان سال 2015 پذیرش قانون جمهوری تاجیکستان در خصوص ” بنیانگذار صلح و وحدت ملی – پیشوای ملت ” بر اساس درخواست و پیشنهاد مردم تاجیکستان شاهد مهر و محبت، صداقت و ارج نهادن ساکنین کشور به خدمات و فداکاریها و نقش بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان جناب آقای امامعلی رحمان می باشد.

امروز صلح تاجیکستان از طرف کارشناسان جهانی بعنوان نمونه موفق صلح آفرینی شناخته شده است. البته هر تجربه در شرایط خاص در زمان خاص و تحت تاثیر عوامل خاص بوجود می آید. ولی آموزش و بررسی نشان می دهد که در تجربه تاجیکی ها نکات عبرت آموزی وجود دارد که استفاده از آنها برای حل بحران های دیگر مفید خواهند بود.

تجربه صلح آفرینی تاجیکی ها که بنیانگذار آن سرور دولت امامعلی رحمان می باشد، به جهانیان ثابت نمود که ملت دارای فرهنگ و تاریخ بزرگ همیشه در حالت دشوار و سرنوشت ساز تاریخی با استفاده از این نعمات خدادادی، خود را نجات می دهد. به قول دبیرکل سابق سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان، تاجیکی ها نمونه بی نظیر تجربه صلح آفرینی را برای دیگر کشورها به ارمغان آوردند.

در شرایطی که “نقاط داغ” در جهان در پایان قرن بیست زیاد بود، همه شاهد آن هستند که چگونه تاجیکستان توانست از طریق ایجاد صلح به جنگ داخلی خاتمه بخشد و امروز هم این تجربه اهمیت خود را از دست نداده است.

البته در تمام نقاط جهان تلاشهای صلح آفرینی جریان دارد، اما آنها به ثمر نمی رسند. از این رو، فرصت مناسبی است تا از بیستمین سالگرد وحدت ملی تجلیل شود، زیرا کسی نمی تواند انکار کند که در حال حاضر تجربه ای بهتر از آن در جهان وجود ندارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin