وابسته سفارت سوئیس با هدف گسترش همکاری های علمی و آموزشی از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، مایکلا گرونوالد وابسته سفارت سوئیس در ایران از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد که موضوع اصلی این جلسه گسترش همکاری های علمی دانشگاه صنعتی شریف با کشور سوئیس بود.

مایکلا گرونوالد وابسته سفارت سوئیس در ایران بر علاقه متقابل کشور سوئیس برای گسترش همکاری ها با ایران و بالاخص دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد و گفت: سفارت سوئیس تمامی تلاش خود را در راستا به کار خواهد گرفت.

دانشگاه صنعتی شریف درحال حاضر با دو دانشگاه EPFL و ETH از کشور سوئیس تفاهم نامه همکاری امضا کرده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin