توماس کلوی بر رایزن فرهنگی سفارت اتریش با سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در مورد همکاری های فرهنگی و سینمایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار که به درخواست بخش فرهنگی سفارت اتریش، در محل انجمن برگزار شد، طرفین درخصوص تنظیم تفاهمنامه همکاری های فرهنگی و سینمایی به توافق رسیدند. از جمله این توافقات می توان به برگزاری هفته فیلم کشورهای اروپایی در ایران اشاره کرد.

اولین برنامه نمایش فیلم کشورهای اروپا با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و سفارت اتریش، با حضور ۶ کشور لهستان، سوئیس، اتریش، آلمان، ایتالیا و فرانسه، در تاریخ ۱ تا ۵ آذرماه در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

توماس کلوی بر همچنین رابط بین کشورهای اروپایی و انجمن سینمای جوانان ایران برای برگزاری هفته فیلم اروپا در ایران است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin