نماینده سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران با سرپرست کمیته امداد امام خمینی دیدار و تبادل نظر کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی در دیدار با سرج ناکوزی نماینده فائو گفت: امروزه شاهد کشتار انسانهای بی گناه اعم از مردان، زنان، کودکان و سالمندان در اقصی نقاط جهان توسط قدرتهای سلطه گر و تروریستهای تکفیری هستیم.

وی تصریح کرد: ایران با وضع تحریم های ظالمانه از سوی دولتهای سلطه گر و تقدیم صدها هزار شهید در دوران دفاع مقدس و دفاع از امنیت و استقلال خود ، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم بین المللی در سطح جهان است.

انواری با اشاره به خدمات این نهاد در جهت تکریم خانواده های نیازمند،ادامه داد: کمیته امداد با ارائه خدمات پایه و مورد نیاز خانواده های تحت حمایت از قبیل تامین مسکن، بهداشت و درمان، اشتغال و آموزش محور فعالیتهای خود را برمبنای تکریم خانواده ها و رفع فقر و محرومیت زدایی قرار داده است.

وی تامین سلامت همه جانبه و توانمند کردن و شکوفایی استعدادهای افراد نیازمند را به عنوان رویکرد اصلی این نهاد معرفی کرد و افزود: ارائه خدمات مشاوره و مددکاری، مهارت آموزی در جهت تغییر در نوع نگاه افراد به سبک زندگی و افزایش استقامت آنان در برابر سختی ها با بهره مندی از ظرفیتهای خودشان از سوی این نهاد صورت می گیرد.

سرپرست کمیته امداد امام با اشاره به بانک اطلاعاتی کامل این نهاد از وضعیت محرومان تحت حمایت، از آمادگی اجرای طرح های مختلف اشتغالزایی از قبیل دامداری، زنبورداری، کشاورزی و آبزیان دریایی با همکاری مشترک فائو خبر داد.

حسین انواری در پایان خواستار برقراری ارتباط بیشتر و تبادل تجربیات موجود در حوزه های اجرایی و تخصصی کمیته امداد با فائو شد و اظهار داشت: این نهاد الگوهای موفق خود را بر اساس شرایط اقلیمی مناطق، استعدادهای بالقوه در جغرافیای استانها و همچنین مطابق با ظرفیتها و تواناییها و علاقه افراد طراحی و عملیاتی کرده که بدین ترتیب بانک ارزشمندی از طرحهای مختلف و متنوع خودکفایی در اختیار داریم.

در این دیدار سرج ناکوزی، نماینده فائو در ایران گفت: کمیته امداد همکاری خوبی با سازمانهای بین المللی داشته و در زمینه فقر زدایی بسیار موفق عمل کرده است و در بسیاری از موارد تشابه زیادی بین این دو سازمان وجود دارد که موجب گسترش همکاریها می شود.

وی افزود: فعالیتهای فائو بیشتر در روستاها و بخش کشاورزی متمرکز شده و رویکرد توسعه پایدار در این جوامع را مورد هدف قرار داده است و آمادگی انتقال دانش و تجارب جهانی و همکاری گسترده با کمیته امداد امام خمینی را دارد تا فعالیتهای خود را در ایران توسعه دهد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin