نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران در مراسم گرامیداشت روز جهانی سالمندان گفت: ایران با سازمان صندوق جمعیت ملل متحد برای حمایت از قشر سالمند همکاری می‌کند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، لیلا جودان نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران افزود: بسیار خوشحالم که امروز در جمع شما هستم و همه به همراه شریک بین‌المللی خود در صندوق جمعیت ملل متحد برای تصریح مجدد تعهد خود گرد هم آمده‌ایم. این تعهد ارتقای بهزیستی و رفاه سالمندان امروز و آینده و پایان دادن به نابرابری سنی است.

 وی بیان داشت: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سطح جهانی با شرکای ملی و بین‌المللی خود همکاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر سالمند دارای حقوق برابر، دسترسی یکسان به منابع مناسب درآمدی، خدمات بهداشتی و درمانی کافی و به موقع است و در جامعه خود نقش مشارکتی دارد.

 به گفته جودان، این موارد همه در چارچوب توسعه پایدار که در آن هدف اصلی (کسی را پشت سر نگذارید) آورده شده است ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر نوع نابرابری اعم از نابرابری سنی، نابرابری جنسیتی و اشکال دیگر به پایان می‌رسد و مانع از ادای سهم مؤثر شهروندان سالمند ما به خانواده‌هایشان و جوامع نمی‌شود.

 نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران خاطرنشان کرد: برای اطمینان از برابری سنی من ترجمه فارسی فرصت‌های برابر برای همه سنین را استفاده می‌کنم ما باید با هم کار کنیم، این حرکت و هم افزایی را در بین بخش‌های اصلی حفظ کنیم تا بتوانیم جمعیت خود را توانمند کرده و اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها از همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها برای دسترسی به منابع ارزشمند برخوردار هستند این چیزی است که ما در صندوق جمعیت سازمان ملل یک رویکرد چرخه زندگی می‌نامیم.

 وی گفت: ما باید بر روی استعداد پسران و دختران نوجوان و جوان امروز خود سرمایه گذاری و اطمینان حاصل کنیم که آن‌ها از تمام حقوق و مهارت‌های لازم برای ایجاد سالمندی سالم و فعال در آینده برخوردار خواهند بود آن‌ها می‌توانند از تجربه افراد سالمند امروز بیاموزند و بالعکس آن‌ها را حمایت کنند که این می‌تواند روابط بین نسلی را ارتقاء بخشد.

 جودان با تأکید بر اینکه سالمندی یک چالش نیست، گفت: مردم این شانس را دارند که بیش از هر زمان دیگری در تاریخ زندگی طولانی داشته باشند و به خانواده و جوامع خود کمک کنند ما باید سیستم‌های خود را با این تغییر جدید سازگار کرده و این فرصت را برای همه نسل‌ها فراهم کنیم تا از ظرفیت‌های خود بهره ببرند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin