نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ایران خاطرنشان کرد که یونیسف قدردان قوه قضاییه است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، “محمد المنیر صفی الدین” در کارگاه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در کرمان گفت: یونیسف از اصلاحات اخیر در قوانین کیفری مانند قانون جدید مجازات اسلامی برای اعتلاء هرچه بیشتر عدالت برای کودکان قدردانی می کند.

وی افزود: یونیسف همچنین از همکاری با قوه قضاییه و تداوم فعالیتهای این نهاد و دادگستریها برای آموزش قضات و تفسیر مواد جدید مربوط به عدالت برای کودکان که امکان اجرای جایگزینهای مجازات را ترویج می کنند قدردانی می کند.

نماینده یونیسف در ایران خاطرنشان کرد: در دین اسلام مفهوم رحمت مکمل مفهوم عدالت است و آسیب پذیری کودکان در تماس با قانون باید هنگام صدور حکم درمورد آنان مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: میان استانداردهای بین المللی حمایت از کودکان و آموزه های اسلامی اشتراکات بسیاری وجود دارد.

صفی الدین یاد آور شد: همه می دانیم که مهمترین هدف قرآن و خداوند متعال از رسالت پیامبران اعتلاء و برقراری عدالت بوده است.

وی همچنین اظهارداشت: با توجه به خواسته اخیر دولت برای افزایش جمعیت در ایران باید توجه ویژه به موضوع کودکان در همه زمینه ها شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin