فیلیپ تیه بو سفیر جدید فرانسه در تهران با افراد فعال در زمینه همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان ایران و فرانسه دیدار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت فرانسه در ایران در حساب توییتری خود نوشت: مهمانی در سفارت فرانسه در ایران به افتخار افراد فعال در زمینه همکاری‌های زبانی، علمی و دانشگاهی میان ایران و فرانسه! نخستین ارتباط سفیر جدید با زنان و مردانی که امکان تداوم این همکاری را در اوج شکوفایی میسر کرده‌اند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin