سفیر آلمان در ایران گفت: آلمان بر اجرای بی چون چرای برجام در حال حاضر و در آینده پا فشاری دارد و مصمم هستیم این راهی که آغاز کرده ایم ادامه دهیم و رابطه تاریخی ایران و آلمان را گسترش دهیم.

به گزارش آوا دیپلماتیک، میکائیل کلود برشتولد در حاشیه مراسم افتتاح مجتمع نیروگاه خورشیدی ماهان کرمان که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، خاطرنشان کرد: نام آلمان بیش از هر کشور دیگری با انرژی های تجدید پذیر عجین شده و آلمان کشور تحول اقتصادی است.

وی افزود: شرکت های آلمانی در زمینه انرژی های تجدید پذیر دانش فنی زیادی داشته و دانش انتقال سرمایه به ایران را دارند.

سفیر آلمان در ایران تصریح کرد: کشور آلمان دانش فنی در فناوری های مختلف در اختیار ایران قرار داده و همراه با شرکای ایرانی خود بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران را امروز در کرمان افتتاح کردند.

وی افتتاح نیروگاه خورشیدی را یک نمونه از همکاری بین ایران و آلمان نام برد و بیان کرد: این فعالیت مشترک سرمایه گذار تکنولوژی و فناوری در آینده ایران است.

سفیر آلمان در ایران از نقش آلمان در رابطه با توافقات برجام سخن گفت وافزود: سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی به غیر از خورشید به اعتماد نیز نیاز دارد.

وی ادامه داد: اجرای دقیق توافقات برجام باعث افزایش اعتماد بیشتر خواهد شد و همچنین باعث فعالیت بیشتر شرکت های اروپایی در ایران می شود.

کلود برشتولد در ادامه خاطرنشان کرد: به عنوان یک نماینده آلمان تضمین می کنم آلمان بر اجرای بی چون چرای برجام در حال حاضر و در آینده پا فشاری دارد و مصمم هستیم این راهی که آغاز کرده ایم ادامه دهیم و رابطه تاریخی ایران و آلمان را گسترش دهیم.

وی یادآور شد: در سه ماه اول ۲۰۱۷ صادرات آلمان ۵۰ درصد بیشتر در مقایسه با سه ماه اول ۲۰۱۵ بوده که بخش اعظم صادارت آلمان به ایران ماشین آلاتی هستند که بدون موفقیت برجام تمام این موارد امکان پذیر نمی شد، امیدواریم این پروژه الگوی برای سایر سرمایه گذاران آلمانی باشد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin