سفارت ژاپن در تهران اعلام کرد: موافقت‌نامه کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت ژاپن و دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفارت ژاپن در تهران در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مراسم امضای موافقت نامه بین دولت ژاپن و دولت جمهوری اسلامی ایران درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی ما بین آیکاوا کازوتوشی سفیر تام الاختیار و فوق العاده ژاپن در ایران و مهدی میر اشرفی، معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در محل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

سفارت ژاپن در تهران در این توییت افزود: هدف از این موافقت نامه، حمایت اداری و همکاری متقابل در امور گمرکی است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin