آقای بیگز سفیر استرالیا در تهران با آقای دکتر سید مجید تفرشی معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر دیدار و گفتگو نمود.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این ملاقات که به درخواست طرف استرالیایی و در محل ستاد حقوق بشر برگزار گردید آقای بیگز ضمن استقبال از نشست های قبلی، خواستار برگزاری دور بعدی مذاکرات دو جانبه همکاری های حقوقی – قضایی، در کانبرا شد.

موضوع پناهندگان، همکاری با گزارشگر ویژه، مجازات سلب حیات، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از کاندیداهای طرفین برای کسب پست های بین المللی و آشنایی با سازوکار و ماموریت ستاد حقوق بشر اهم مطالب مورد گفتگو در نشست فوق بود.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin