سفیر مجارستان در ملاقات با شهردار یزد بر همگرایی بیشتر در خصوص اجرای منشور خواهرخواندگی یزد و یاسبرین تأکید شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر مجارستان در تهران با سفر به یزد و حضور در شهرداری با محمدرضا عظیمی زاده ملاقات کرد و در راستای پیگیری امور خواهرخواندگی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در ملاقات یانوش گواچ با شهردار یزد مباحثی از جمله نامگذاری خیابانی در یزد به نام یاسبرین، اختصاص خانه ای در بافت قدیم به منظور احداث موزه مجارستان و حضور نماینده یکی از شرکتها در یزد جهت مشاوره در امر ساماندهی بازیافت و نوآوری در این زمینه مطرح شد.

از جمله موارد دیگری که در این جلسه تأکید شد: همگرایی بیشتر درخصوص توافقی بود که برای خواهر خواندگی یزد و یاسبرین صورت گرفته است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin