سفیر اتریش در ایران، بنا به درخواست خود، ملاقاتی با رئیس مرکز نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات وزارت کشور انجام داد.در این دیدار بنا به گفته آقای سفیر، کشور اتریش چند سالی است که در زمینه مسائل مربوط به دولت الکترونیک در سطح اتحادیه اروپا مقام اول را دارد و دارای تجارب علمی و تجاری بالایی در این زمینه بوده و همچنین رأی دهی الکترونیکی را نیز چندین بار در عمل تجربه نموده است.
بنا به گفته طرف ایرانی، کشور ایران در زمینه انتخابات الکترونیک پیشرفت های قابل توجه ای داشته است. اخد رأی الکترونیکی به صورتی که رأی الکترونیک در شعباتی که با هم شبکه ای را ایجاد نموده اند اخذ می گردد، به کمک دستگاه های اخذ مستقیم رأی الکترونیک و همچنین روند قابل پیگری اخذ رأی کاغذی در انتخابات گذشته (انتخابات سال 1390 و انتخابات دوره قبل از آن در سال 1386) در 1500 حوزه انتخابی در سطح 15 استان از 30 استان، بعضا با موفقیت اجرا شده است.
استفاده از این روش برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال 1392 نیز پیش بینی شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin