وضعیت محیط زیست ایران توسط کارشناس برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای 3 استاد و 22 دانشجو از بلژیک شرح داده شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای محمد مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران جلسه معرفی فعالیت های نظام ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران شامل “چارچوب کمک های توسعه ای ملل متحد (2017 لغایت 2012 ) را برای 3 استاد و 22 دانشجو ازموسسه “کنفرانس اولیویان” بلژیک در سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد برگزار کرد.

وی همچنین اطلاعات کلی در مورد صندوق ها، برنامه ها و کارگزاری های تخصصی ملل متحد مستقر در تهران برای شرکت کنندگان در این جلسه ارائه کرد.

سپس جناب آقای علی نظری دوست، مدیر اجرایی گروه محیط زیست و توسعه پایدار برنامه توسعه ملل متحد(UNDP)  درباره وضعیت حال حاضرمحیط زیست، بحران آب، حفاظت از محیط زیست، حفظ تالاب ها و مبارزه با طوفان های شن و ریزگردها، همچنین طرح های زیست محیطی این برنامه در ایران برای حاضران مطالبی ارائه نمود.

این جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin