بررسی سوابق و زندگی نامه آقای “امریف بغداد کولتائویچ” سفیر قزاقستان در تهران

آقای امریف بغداد کولتائویچ سفیر جدید کشور قزاقستان در ایران

متولد سال 1959 در استان قزاقستان جنوبی و فارغ التحصیل دانشگاه دولتی تاجیک در رشته زبان عربی

بین سالهای 1980 تا 1985 بعنوان مترجم در یمن و سوریه فعالیت داشته است.

بین سالهای 1985 تا 1988 مدرس زبان عربی در دانشگاه دولتی قزاق

از سال 1988 تا 1990 مترجم در عراق

در سالهای 91 و 92 استاد ارشد در کزگو

بین سالهای 1992 تا 1994 دبیر اول خاورمیانه وزارت امور خارجه قزاقستان

از 1994 تا 1996  مدیر کل اداره خاورمیانه و آفریقا وزارت امور خارجه قزاقستان

از سال 1996 سفیر ویژه قزاقستان در کشور عربستان

از تابستان 2008 بعنوان سفیر قزاقستان در ترکیه و از نوامبر همان سال بطور همزمان بعنوان سفیر قزاقستان در آلبانی

از 5 مارس 2011 وی رسما کار خود در ایران بعنوان سفیر ویژه و تام الاختیار قزاقستان آغاز نموده است.

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin