بررسی سوابق و زندگی نامه آقای برونو فوشه سفیر جمهوری فرانسه در تهران

نام و نام خانوادگی: برونو فوشه

تاریخ تولد: 3 اکتبر 1960

تحصیل در رشته تاریخ در EHESS – مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی

دانشنامه مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس

دانشجوی سابق ENSAE مدرسه ملی آمار و مدیریت اقتصادی

دانشجوی سابق ENA مدرسه ملی مدیریت

رایزن hors classe امور خارجه

 سمتها

مدیریت   مدرسه ملی 1988-1990

اداره سازمان ملل متحد و سازمانهای بین المللی وزارت امور خارجه فرانسه 1990-1993

دبیر اول هیئت نمایندگی دائمی فرانسه در سازمان ملل در نیویورک 1993-1997

رایزن دوم سفارت فرانسه در تهران 1997-2000

رایزن اول سفارت فرانسه در ریاض 200-2003

معاون افریقای غربی اداره افریقا و اقیانوس هند وزارت امور خارجه فرانسه 2003-2006

سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در انجامنا 2006-2011

سفیر فوق العاده و تام الاختیار فرانسه در تهران از 13 ژوئن 2011

 دارای نشانهای:

شوالیه لژیون دونور

مدال افتخار وزارت امور خارجه “یاقوت”

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin