فائو با هدف بهبود مدیریت مسئولانه مالکیت زمین، شیلات و جنگل ها در ایران کارگاهی را با هدف تحقق امنیت غذایی در کشور با حضور کارشناسان بین المللی برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این کارگاه سه روزه که با همکاری سازمان امور اراضی کشور برگزاری شد، «کارگاه فنی دستورالعمل های داوطلبانه مدیریت مسئولانه مالکیت زمین، شیلات و جنگل ها در زمینه امنیت غذایی» نام دارد که از روز یکشنبه دوم اسفند ماه جاری آغاز شده و تا روز سه شنبه چهارم این ماه ادامه خواهد داشت.

 دستور العمل های داوطلبانه یادشده ارائه کننده تعاملی جهانی از طریق جدیت در بکارگیری امور مالکیت در راستای کاهش فقر و تحقق امنیت غذایی است از طریق ارتقاء شفافیت و پاسخگویی ساختار مالکیت و امور اجرایی در کشور را به همراه خواهد داشت.

سرج ناکوزی، نماینده فائو در این خصوص دستور العمل های داوطلبانه مذکور را مرجعی مهم قلمداد کرد که می تواند در خدمت تمامی ذینفعان قرار گیرد.

وی تاکید کرد که اجرای این دستورالعمل ها یکی از اولویت های برنامه های جهانی فائو در زمینه افزایش سطح آگاهی های جهانی و ظرفیت سازی در حوزه مالکیت است، به طوری که تاکنون، این سازمان بین المللی توانسته است به درخواست 26 کشور برای برخورداری از دستور العمل های داوطلبانه مدیریت مسئولانه مالکیت زمین، شیلات و جنگل ها پاسخ دهد.

ناکوزی افزود: خرسندیم که موضوع اجرایی شدن احتمالی این دستور العمل ها را در ایران دنبال می کنیم و بسیار خوشنودیم از اینکه با پیگیری روند ارتقاء ظرفیت های مذکور تمامی ذینفعان از آشنایی بیشتر، نحوه مدیریت، حفاظت و انتقال حقوق مالکیت مطابق با اصول موجود در این دستورالعمل ها برخوردار می شود.

نماینده فائو در ایران در ادامه با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در تهیه پیش نویس و مذاکرات این دستورالعمل ها بسیار فعال عمل کرده است، خاطر نشان ساخت، دستورالعمل های داوطلبانه قابل تطبیق با کلیه نظام های مدیریت ملی بوده و ابزار کارآمد و در عین حال مناسبی برای کشور محسوب می شود.

این کارگاه که در نوع خود منحصر به فرد است، توسط دنیل دیل کارشناس مدیریت و مالکیت اراضی از دفتر منطقه ای فائو در قاهره و لیلا شمسایی فر کارشناس مالکیت اراضی از دفتر مرکزی فائو در رم هدایت شد.

 دستورالعمل های داوطلبانه مدیریت مسئولانه مالکیت زمین، شیلات و جنگل ها بر پایه فرآیندی مشورتی، فراگیر و شفاف توسط فائو بنیان نهاده شده است و نتیجه مذاکرات میان دولت ها به رهبری کمیته امنیت غذایی جهان (CFS) محسوب می شود که مشارکت سازمان های جامعه مدنی، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و محققان و در نهایت سازمان های بین المللی را به همراه داشته است.

این دستورالعمل های داوطلبانه تاکید بسیاری بر مشارکت و تصمیم گیری شفاف دارند. کارگاه مذکور در نظر دارد تا تمامی ذینفعان را نسبت به اهمیت این موضوع مطلع نموده و چگونگی اجرای دستورالعمل های یاد شده در کشور را به بحث و بررسی بگذارد، به گونه ای که فرآیند اجرای آنها در ایران به عنوان ابتکاری که توسعه بستری با حضور چندین ذینفع را فراهم می کند، فراگیر شود.

 گفتنی است هدف از برگزاری این کارگاه، تقویت توانایی های دولت و شهروندان در جهت شناخت و مدیریت  بهتر حقوق مالکیت و همچنین فرآیندهای دخیل در تامین دسترسی و انتقال این حقوق با توجه به اصول تعیین شده در دستورالعمل های داوطلبانه نحوه مدیریت مسئولانه مالکیت زمین، شیلات و جنگل است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin