مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ایرانی مطالعات بین الملل، همایشی به مناسبت بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این همایش با خیرمقدم آقای محمد مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد شروع شد و سپس دکتر ارسلان قربانی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات بین الملل در زمینه همکاری های بین مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و انجمن ایرانی مطالعات بین الملل سخنانی را مطرح کرد.

این همایش با نمایش پیام ویدئویی بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا ادامه یافت.

پس از پیام دبیر کل، سه فیلم کوتاه از اداره اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد با عناوین: کوویبوکا: به خاطر بسپاریم، متحد شویم، بازگو کنیم، مصاحبه با سرلشگر رومئو دالیه فرمانده نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در رواندا در 1994 و هفتاد میلیون نفر دیگر: ویدیوی بیستمین یادبود نسل کشی در رواندا، برای حاضران به نمایش گذاشته شد.

آقای گری لوئیس، هماهنگ کننده ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در ادامه با نمایش پاورپوینت برای شرکت کنندگان درباره تاریخچه نسل کشی در رواندا، آمار و همچنین درس هایی که ازاین رخداد آموخته شد توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه آقای دکتر رضا سیمبر، استاد دانشگاه گیلان و عضو انجمن ایرانی مطالعات بین الملل، سخنانی درباره جهانی عاری از خشونت ایراد کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin