مدیر و نماینده منطقه ای یونسکو در تهران در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، فعالیت های این مرکز را تحسین برانگیز خواند.

به گزارش آوا دیپلماتیک، خانم استر کیش لاروش نماینده منطقه ای یونسکو در ایران عملکرد مرکز منطقه ای توسعه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری (IRIS) در اصفهان را مناسب و مطلوب عنوان کرد.

وی گفت: برای پیشبرد فعالیت های این دو مجموعه در یونسکو تلاش خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، این بازدید با هدف تعمیق روابط بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و یونسکو انجام شد.

سند همکاری تاسیس مرکز منطقه ای توسعه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری زیر نظر یونسکو میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان یونسکو در پاریس به امضا رسید.

بر این اساس، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان محل استقرار این مرکز منطقه ای، با حمایت و پشتیبانی یونسکو به پیشبرد اهداف و توسعه پارک های علم و فناوری در کشورهای منطقه کمک و با ظرفیت سازی لازم، زمینه توسعه و ایجاد پارک های علم و فناوری را در این کشورها فراهم می کند.

اصفهان دارای تنها شهرک علمی و تحقیقاتی ایران است که در سال 1372 تاسیس شده است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin