رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران معتقد است که آموزش به زنان و دختران یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌دیدگی است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، استر کونیش لاروش رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران در نشست تخصصی “زنان، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار” در کمیسیون ملی یونسکوی ایران برگزار شد، اظهار داشت: باید برای توانمندسازی دختران و زنان تلاش کنیم و فراهم آوردن امکانات و دسترسی زنان به اطلاعات از جمله فعالیت‌های یونسکو است.

وی ادامه داد: توانمندسازی از نیمکت مدارس شروع می‌شود و آموزش در توسعه منابع اقتصادی و رشد زیست محیطی نقش مهمی دارد.

رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران با اشاره به راهکارهای یونسکو برای افزایش هر چه بیشتر نقش زنان و دختران در جامعه یادآور شد: توانمندسازی زنان و دختران برای ایجاد جوامع فراگیر مهم است و آمار مرکز توسعه جهانی نشان می‌دهد آموزش به زنان و دختران یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌دیدگی است.

خانم استر کونیش لاروش در پایان خاطر نشان کرد: ما همکاری نزدیکی با کمیسیون ملی یونسکو در زمینه آب، پایداری و زنان و امور اجتماعی داریم و مصر هستیم که نقش زنان را در همه زمینه‌ها ترویج دهیم.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin