سرج ناکوزی، در مراسم روز جهانی شهرها که توسط برنامه اسکان بشر ملل متحد و شهرداری تهران برگزار شد، پیام دبیرکل سازمان ملل را قرائت کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک: متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر برقراری روز جهانی شهرها، هم اکنون هر سال فرصتی داریم که در آن به مناسبت یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین آفرینش های نوع بشر جشن بگیریم.

این روز نو یکی از میراث های نمایشگاه شانگهای 2010 است که در آن جامعه بین المللی بهترین ممارست ها و مفاهیم شهری از سراسر جهان را مورد کاوش قرار داد. بنابراین به جا و مناسب است، شانگهای مراسم افتتاحیه اصلی این رویداد جدید ملل متحد را میزبانی می کند.

موضوع این نخستین روز جهانی شهرها یعنی “پیشبرد تحولات شهری ” توان پیشگامی شهرها را مشخص می کند. در جهانی که در آن هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت در مناطق شهری زندگی می کنند، آینده بشرعمدتا آینده ای شهری است. ما باید حق شهرنشینی را بگیریم که به معنای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، افزایش تاب آوری، حصول اطمینان از خدمات پایه ای مانند آب و سیستم بهداشتی دفع فاضلاب و طراحی خیابان های امن برای عموم و فضاهایی برای اشتراک همگانی است. شهرهای قابل زندگی نه تنها برای ساکنان آنها بسیار مهم هستند بلکه همچنین برای ارائه راه حل در مورد برخی ار جنبه های کلیدی توسعه پایدار حائز اهمیت اند.

امروز همچنین هنگامی است که مشارکت و همکاری شهرداران و سایر رهبران شهری مورد شناسایی قرار گیرد. دگرگونی شهری نیازمند اراده سیاسی و ظرفیت برای هماهنگی بسیاری از بازیگران و ذی نفعان است. شهرداران صدای شهروندان خود هستند و نقشی متمرکز در ساخت شهرهای با طراحی مناسب و درست کردن آن ها به عنوان موتورهای رونق، نوآوری و دربرگیرندگی دارند.

جامعه جهانی در 2016 برای سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره مسکن و توسعه پایدار شهری (هبیتات 3) گرد هم می آیند. همچنان که بر آینده شهری خود تامل می کنیم، اجازه دهید تمامی فرصت هایی را به دست آوریم که شهرها برای ایجاد دستور کاری جدید و دگرگون شونده ارائه می دهند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin