‏ سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با لادیسلاو بالاک، سفیر جمهورى اسلواکى در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را دوستانه و رو به رشد خواند و افزود: تعمیق و تقویت ارتباطات دوستانه میان جمهورى اسلامى ایران و جمهورى اسلواکى در عرصه هاى مختلف بویژه در عرصه پارلمانى، نقش مؤثری در کمک به افزایش سطح تعاملات دو کشور و رفع موانع توسعه همکاری هاى فیمابین دارد.

نایب رئیس مجلس شوراى اسلامى در ادامه این دیدار گفت: تعاملات دو کشور در زمینه هاى اقتصادى، تجارى و تبادلات مالى از اهمیت فراوانى برخوردار است.

وى همچنین افزود: همکارى بخش هاى بهداشتى و درمانى دو کشور در مقابله مشترک با همه گیرى کرونا از جمله اقدام در جهت تهیه واکسن و تبادل تجربیات لازم در این خصوص، نقش مهمى در توسعه همکارى هاى فیمابین دارد.

لادیسلاو بالاک، سفیر اسلواکى در تهران نیز در این دیدار بر ضرورت افزایش ارتباط میان مجالس دو کشور تاکید کرد و افزود: «تعاملات پارلمانى و ارتباط نمایندگان بخش هاى مختلف مجالس دو کشور از جمله کمیسیون ها و گروههای دوستى – پارلمانى، نقش مهمى در توسعه مناسبات دوجانبه و پیشبرد همکارى هاى منطقه اى و بین المللى دارد.

وى در ادامه گفت: ایران از پیشینه فرهنگى و تمدنى غنى برخوردار است و افزایش تعامل در بخش هاى مختلف با جمهورى اسلامى ایران مورد توجه دستگاه دیپلماسى و سیاست خارجى کشورش قرار دارد.

سفیر جمهورى اسلواکى در تهران در پایان این دیدار بر آمادگى دولت و پارلمان این کشور براى گسترش مناسبات سیاسى و پارلمانى با کشورمان تاکید کرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin